Spring News

แม่ท้อง ต้องดูแลตัวเองอย่างไร ช่วงโควิด 19

26 เม.ย. 2564 เวลา 5:19 น.

การระบาดของงโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นับวันยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการหลังติดเชื้อเพียงไม่กี่วัน กับผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งมีโอกาสส่งต่อเชื้อถึงผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ยิ่งทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ท้องเป็นอีกกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจนถึงวันที่เจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก

Pregnant

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากกว่าช่วงปกติ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์นั้น ส่งผลให้หากเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ แม้ว่าข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่าแม่ท้องที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไม่ต่างจากคนปกติ แต่การรักษาก็จะมีความซับซ้อนกว่า เช่น ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

แม่ท้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19

-หลีกเลี่ยงไม่อยู่ที่แออัด

-ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์

-ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ

-ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

-ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก 

-ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม 

-กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารสุก สะอาด

-กินวิตามินซีและวิตามินอีตามคำแนะนำของแพทย์

-นอนหลับให้ครบ 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน

-ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่ทำให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด

-หากยังทำงานให้ Work From Home

-หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ เน้นใช้รถส่วนตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด