Spring News

Q&A ภาวะ ISRR ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดในการฉีดวัคซีนโควิด 19

30 เม.ย. 2564 เวลา 9:16 น. 2

จากสถานการณ์โควิด19 ในตอนนี้ได้มีการทยอยฉีดวัคซียให้กับประชาชนไปบ้างแล้ว ในบางรายอาจมีอาการชาหรือเกร็ง นั่นอาจเป็นเพราะภาวะ ISRR คือ Immunization Stress - Rerated Responses หรือปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน เรามีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้

หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

 

Q : อาการของ ISRR มีอาการอย่างไรบ้าง

A : มีได้หลายอาการ เช่น ชา อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม ตามัว พูดไม่ชัด เกร็ง ปุจจัยที่ส่งเสริมการเกิด ได้แก่ ความวิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ และความเจ็บป่วยก่อนฉีดวัคซีน

Q : อาการที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติทางระบบประสาท หรือภาวะหลอดเลือดสมอง จริงหรือไม่

A : แพทย์จะตรวจพบอาการที่มีความผิดปกติจริง เช่น ชา อ่อนแรง ปากเบี้ยว บางรายมีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง แต่ไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่แท้จริง เมื่อแพทย์ตรวจเอ็กซเรย์ หรือเอ็มอาร์ไอสมอง และการตรวจอื่นๆ พบว่าปกติ

 

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาวะ ISRR

A : อาการมักจะเกิดขึ้นไม่นานหลังได้รับฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่มักเกิดใน 5-30 นาที อาการจะเป็นชั่วคราวหรือหายเป็นปกติใน 1-3 วัน มักเกิดเป็นกลุ่มก้อน เกิดได้กับทุกวัคซีนและทุกรุ่นการผลิต

 

Q : วิธีการดูแลผู้ป่วยที่อาจเป็นภาวะ ISRR

A : ช่วงแรกอาจแยกไม่ได้ว่าเป็นภาวะ ISRR หรือเป็นความเจ็บป่วยจริง หากแพทย์พบความผิดปกติ อาการตรงกับหลอดเลือดสมอง จะให้การรักษาตามระบบบริการทางด่วนของโรคหลอดเลือดสมอง หากไม่พบความผิดปกติอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นและหายได้เอง

Q : ผู้ที่เกิดภาวะ ISRR ควรรับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือไม่

A : ควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากมีความพร้อมทั่งรางกายและจิตใจ สามารถรับวัคซีนเดิมได้ หรืออาจจะพิจารณาเปลี่ยนชนิดวัคซีน หรือเลื่อนการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปออกไปก่อน

 

Q : ผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองสามารถรับวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) ได้หรือไม่?

A : ควรได้รับวัคซีนและกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดไม่ได้เป็นข้อห้ามของการฉีดวัคซีน

 

ข้อมูลได้จาก คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข

 

Cr. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด