Spring News

8 วิธีดูแลเด็กพิเศษอย่างไร ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด

08 พ.ค. 2564 เวลา 8:54 น. 11

การดูแลเด็กในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความอดทน และความเข้าใจ โดยเฉพาะเด็กพิเศษ ที่ต้องการการเอาใจใส่จากผู้ปกครองมากเป็นพิเศษ

โควิด-19

เราจะมีวิธีสอนให้เขารับมือกับความเครียด และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในช่วงนี้อย่างไร เรามีคำแนะนำจากกรมอนามัยมาฝาก

1. สื่อสารให้ข้อมูลง่ายๆ ที่เหมาะสมกับอายุและระดับความเข้าใจของเด็ก

2. สอนด้วยวิธีที่เด็กสนใจ เช่น ใช้ภาพหรือนิทานประกอบ

3. ผู้ปกครองควรอยู่ใกล้ชิด เพื่อทำให้รู้สึกมั่นใจ และคอยตอบคำถาม

4. คอยติดตามและสื่อสารข้อมูลกับครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19

5. คอยสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง เป็นสัญญาณของความเครียด ต้องการความช่วยเหลือ หากมีความเครียดหรือกังวล

6. คอยเป็นที่ปรึกษา สร้างความมั่นใจให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและผ่านสถานการณ์ไปได้

7. ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย ถ้าเด็กยังไม่คุ้นอาจจะสร้างความคุ้นเคยให้เด็กก่อน เช่น ใส่ให้ตุ๊กตาที่เด็กเล่นหรือาจจะเป็นคำชมเชยให้รางวัล

8. ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เด็กพิเศษที่ต้องมารับการฝึกหรือบำบัดต่อเนื่อง อาจจะต้องงดฝึกหรือบำบัดไปก่อน

 

Cr. กรมอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด