สายเหล้า สายดื่ม ระวังภูมิคุ้มกันตก เสี่ยงติดโควิด-19

09 พ.ค. 2564 เวลา 4:54 น. 5

พฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้โควิด-19 เกิดปรากฎการณ์ขยายวงกว้าง (Super spreader) เร็ว คือ การไปผับ/บาร์ ดื่มเหล้าสังสรรค์ โดยไม่สวมหน้ากาก และไม่เว้นระยะห่าง เอื้อต่อการแพร่เชื้อทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อโควิด-19

alcohol

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า พบข้อมูลวิชาการจำนวนมากชี้ชัดว่า การดื่มเหล้าหนักนอกจากเพิ่มความเสี่ยงให้คนดื่มเหล้าสัมผัสเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ยังทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้น เพราะเหล้าทำให้อวัยวะในร่างกาย เช่น ปอด ตับ ลำไส้ เสื่อมและทำงานผิดปกติ และเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน ฤทธิ์ของเหล้าจะเข้าไปทำให้ภูมิคุ้มกัน 2 ชนิดในร่างกายบกพร่อง ได้แก่ ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด (innate) และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง (acquired)

นอกจากนี้การดื่มเหล้ายังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถตรวจจับ กำจัด และทำลายเชื้อโควิด-19 หรือต่อสู้กับเชื้อโรคชนิดใหม่ๆได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่

1.แอลกอฮอล์ไปเพิ่มจำนวนตัวรับ (receptors) ซึ่งเป็นช่องทางหลักของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2.แอลกอฮอล์ ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินปกติ อวัยวะทำงานผิดปกติ จนมีภาวะแทรกซ้อน “อักเสบรุนแรง (hyper-inflammation)” และ

3.แอลกอฮอล์ทำให้ความสามารถของร่างกายในการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อบกพร่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด