ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่ ?

11 พ.ค. 2564 เวลา 5:06 น. 13

วัคซีนโควิด 19 กับการบริจาคโลหิต ผู้ฉีดวัคซีนแล้วบริจาคโลหิตได้หรือไม่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย สามารถมาบริจาคโลหิตได้เลย ไม่มีความจำเป็นต้องรอ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส มีความจำเป็นต้องรอ 2 สัปดาห์

vaccine

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ หมอยง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าคนที่ฉีดวัคซีนจะสามารถบริจาคเลือดได้ไหม โดยทางหมอยงอธิบายเอาไว้ ดังนี้ 

โควิด-19 วัคซีน กับการบริจาคโลหิต วัคซีนโควิด-19 มาถึงประเทศไทยแล้วทั้ง 2 บริษัทคือ Sinovac และ AstraZeneca มีคำถามว่า ผู้ฉีดวัคซีนแล้วบริจาคโลหิตได้หรือไม่

ผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย สามารถมาบริจาคโลหิตได้เลย ไม่มีความจำเป็นต้องรอ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส มีความจำเป็นต้องรอ 2 สัปดาห์ก่อนค่อยไปบริจาคโลหิต

วัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นเชื้อตายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น mRNA วัคซีน ของ Pfizer, Moderna, ไวรัสเวกเตอร์ที่แบ่งตัวไม่ได้ เช่น AstraZeneca และวัคซีนเชื้อตาย ของจีน Sinovac  Sinopharm ไม่มีความจำเป็นต้องรอ สามารถไปบริจาคโลหิตได้เลย

ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วถึงมีระดับภูมิต้านทานสูง ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการศึกษาว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะใช้ Plasma ของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมาใช้รักษาผู้ป่วย คงจะต้องรอการศึกษาและมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต อาจจะมีการสกัดเอาภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนมาทำเป็นภูมิต้านทานแบบเข้มข้น ที่เรียกว่า hyperimmune globulin ใช้ป้องกันความรุนแรงของโรค แต่ในปัจจุบันยังไม่มี

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

-กรณีฉีด วัคซีน 𝗦𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮𝗰 เว้น 𝟭 สัปดาห์ สามารถบริจาคโลหิตได้

-กรณีฉีด วัคซีน 𝗔𝘀𝘁𝗿𝗮Ze𝗻𝗲𝗰𝗮 และ 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 & 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 เว้น 𝟰 สัป ดาห์ สามารถบริจาคโลหิตได้

-หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน หลังหายดีแล้ว เว้น 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ) สามารถบริจาคโลหิตได้

ที่มา สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด