ปัจจัย 5 ข้อ โรคอ้วนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโควิด-19 ได้ง่าย

12 พ.ค. 2564 เวลา 5:26 น. 34

นอกจากวัคซีนจะเป็นทางออกและความหวังเดียวที่ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ดีที่สุดแล้ว การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงควบคู่ไปก็จะช่วยส่งผลดีต่อร่างกายให้มีเกราะที่แข็งแกร่งมากขึ้น สำหรับคนอ้วนแล้วการออกกำลังกาย และลดน้ำหนักตัวลงถือเป็นอีกวิธีที่มีความสำคัญมาก

over

นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ ระบุว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนอ้วนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโควิด-19 ได้ง่าย มีปัจจัยอยู่ทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน คือ

1. ความอ้วนทำให้เกิดโรคประจำตัว และโรคประจำตัวทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากความอ้วนส่งผลทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และเมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วอาการจะมีความรุนแรง ส่งผลทำให้อาการแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว

2. ความอ้วนจะทำให้มีปริมาณไขมันสะสมในช่องท้อง ซึ่งปริมาณไขมันสะสมจำนวนมากจะดันกระบังลมขึ้นไปเบียดกับขนาดของปอด ส่งผลให้ปอดมีขนาดเล็กลง นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายและหายใจลำบาก ดังนั้นเมื่อปอดมีขนาดเล็กลงจึงทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายและรักษาหายช้ากว่าปกติ

3. ความอ้วนส่งผลทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา อาจมีสาเหตุมาจากการไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย หรือนั่งเป็นเวลานาน ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันบริเวณดังกล่าวได้ อีกทั้งสามารถลุกลามไปอุดตันที่ปอด สมอง หรือหัวใจ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มาจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด และเมื่อมีภาวะอ้วนร่วมด้วยจะส่งผลให้อาการลิ่มเลือดอุดตันเกิดความรุนแรงได้มากขึ้น

4. ความอ้วนเกิดจากการเลือกรับประทานอาหาร เนื่องจากคนอ้วนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรีสูง ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินความต้องการก็จะสะสมในรูปแบบไขมัน อีกทั้งยังขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอ ทำให้มีผลนำไปสู่โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

5. ความอ้วนทำให้ระดับภูมิคุ้มกันน้อยกว่าปกติ จากงานวิจัยพบว่า เมื่อคนอ้วนเข้ารับการรักษา เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร่างกายจะตอบสนองต่อวัคซีนน้อยกว่าคนน้ำหนักปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด