svasdssvasds

มิถุนานี้เตรียมตัว ฉีดวัคซีนแบบ Walk in ได้แล้ว กับ 4 ขั้นตอนเข้ารับวัคซีน

มิถุนานี้เตรียมตัว ฉีดวัคซีนแบบ Walk in ได้แล้ว กับ 4 ขั้นตอนเข้ารับวัคซีน

จากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทำให้การบริหารจัดการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ด้วยเช่นกัน อย่าง การฉีดวัคซีน จากแผนหลักกำหนดไว้เดือนมิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากมีการระบาดเมื่อเดือนมกราคม จึงได้หาวัคซีนมาเพิ่มฉีดให้กับประชาชนก่อน

ขณะนี้มีข่าวดี อาจได้รับวัคซีนหลักเร็วขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จึงปรับเปลี่ยนการฉีดให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในกทม. เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคได้ทัน ซึ่งการฉีดวัคซีนแบบ Walk in อย่างเป็นทางการจะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2564 โดยช่วง ปลายพฤษภาคมเป็นช่วงการซ้อมทดสอบระบบ 

ฉีดวัคซีนแบบ Walk in

 

ส่วนขั้นตอนการเตรียมตัวในการเข้ารับวัคซีนแบบ Walk in มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบสถานพยาบาล หรือบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล

2.เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง

3.แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีที่คิวเต็มเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดในวันถัดไป)

4.หากมีโรคประจำตัว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำ เพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับวัคซีน

ขณะนี้เป็นช่วงการสำรวจข้อมูลของทุกจังหวัดและกทม. ทั้งจุดที่จะเปิดบริการ วันเวลา จำนวนการให้บริการ เพื่อจัดส่งวัคซีน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังเตรียมเปิดบริการเข้ารับวัคซีนแบบ walk in ที่สถานีกลางบางซื่อในเดือนมิถุนายนด้วย และจะประกาศจำนวนที่จะฉีด โดยคาดว่าเปิดบริการเวลา 12.00 – 20.00 น. ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายไว้ว่า ต้องเป็นเวลาที่ประชาชนสะดวก มาฉีดได้หลังเลิกงาน 

ฉีดวัคซีนแบบ Walk in

Cr. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111

www.hfocus.org