Spring News

พร้อมแล้ว จองฉีดวัคซีนง่ายๆ ผ่าน "แอปเป๋าตัง" สะดวกสุดๆ

27 พ.ค. 2564 เวลา 9:21 น. 9

"เป๋าตัง" จองฉีดวัคซีนผ่านโครงการไทยร่วมใจ ของ กทม. สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่เคยร่วมโครงการรัฐ เช่น คนละครึ่ง ม33 เรารักกัน เราชนะ เป็นต้น หนึ่งในช่องทางการลงจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร

vaccine

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน “แอปเป๋าตัง”

  • เปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”แถบการลงทะเบียนผ่านรับวัคซีนอยู่บริเวณ “บริการแนะนำ”
  • จากนั้นเลือกแถบโครงการไทยร่วมใจ แสดงความประสงค์เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน-19
  • จากนั้นระบบจะพาไปที่หน้าหลัก จะพบกับปุ่มสีน้ำเงิน “แสดงความประสงค์” และปุ่มสีเหลือง “ตรวจสอบข้อมูล/นัดหมาย”
  • ให้เลือกปุ่มสีเหลือง “แสดงความประสงค์” เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจ ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไข “กดให้ความยินยอม”
  • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
  • ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน กรอกรหัส OTP 6 หลัก เพื่อให้
  • ระบบยืนยันการรับข้อมูล
  • หลังได้รับ SMS ยืนยันข้อมูล ให้ทำการเข้าจองนัดหมายฉีดวัคซีน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด