Spring News

เรื่องควรรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

02 มิ.ย. 2564 เวลา 6:09 น. 684

สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มจิตเวชนั้น คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างควรมีส่วนช่วยผู้ป่วยจิตเวชในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่ง ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อควรรู้ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช มาแนะนำ

เรื่องควรรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช การติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเจ็บป่วยทางจิตรุนแรง เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว โรคซึมเศร้ารุนแรง เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม และโรคทางจิตเวชอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินชีวิต เนื่องจากการดำเนินโรคมีความซับซ้อนและรุนแรง ควรได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปควรมีการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนเช่นกัน

การเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ผู้ป่วยจิตเวช

-รับประทานยาต่อเนื่องและดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้คงที่ โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ก่อน และ 2 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีน

-พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

-ไม่ควรลดยา เพิ่มยา หรือปรับยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือถอนยาได้

-ยาจิตเวชส่วนใหญ่ปลอดภัยต่อการฉีดวัคซีน ยังไม่พบรายงานถึงปฏิกิริยาระหว่างยาจิตเวชกับวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

-หากผู้ป่วยรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับการรักษา การรับประทานยาและการฉีดวัคซีน ควรปรึกษาจิตภาพที่ดูแลรักษา

เรื่องควรรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ทานยากลุ่มยาต้านอาการซึมเศร้า ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac

-SSRI เช่น fluoxetine, sertraline, escitalopram

-SNRI เช่น venlafaxine, duloxetine

-Tricyclic antidepressant เช่น amitriptyline, nortriptyline, imipramine

แนะนำงดยา 24 ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีน เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง

Cr. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย / กรมสุขภาพจิต / สถาบันบำราชนราดูร

เรื่องควรรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด