Water Lovers พันธสัญญาพัฒนาท้องทะเลจาก Biotherm ผ่านศิลปะของ Coco Capitán

05 มิ.ย. 2564 เวลา 6:18 น. 9

เนื่องมลภาวะต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน ส่งผลกับสิ่งต่างๆ รอบตัว แม้แต่สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล Biotherm จึงได้ผุดโครงการ Water Lovers พันธสัญญาด้านความยั่งยืนของท้องทะเลขึ้น โดยปีนี้ได้ร่วมมือกับ Coco Capitán ดีไซเนอร์สาวชาวสเปน โดยมีศิลปะเป็นสื่อ

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่า แพลงตอน (Phytoplankton) ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร เป็นแหล่งที่มาของก๊าซออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณก๊าซออกซิเจนทั้งหมดที่ผลิตขึ้นบนโลก และเป็นสิ่งที่ทำให้มหาสมุทรเปรียบเสมือนเป็น Blue Lung  หรือ ปอดสีฟ้าคราม ของโลก

water lovers รู้มั้ยว่า แพลงตอน ส่วนในการปกป้องโลก!!!

ต้นไม้และพืชรวมถึงแพลงตอนทุกชนิดในท้องทะเล ทั้งหมดมีหน้าที่ช่วยกันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตสู่โลกของเรา ในแต่ละปี แพลงตอนดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศผ่านการสังเคราะห์แสงได้ในปริมาณมหาศาล และผลิตออกซิเจนได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของออกซิเจนทั้งหมดที่ผลิตขึ้นบนโลก

แพลงตอนแต่ละเซลล์มีชีวิตเพียงไม่กี่วัน หากสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม ประชากรแพลงตอนจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ หรือที่เรียกกันว่า บลูม (Bloom) นั่นเอง  แพลงตอนซึ่งมีอยู่หลายล้านล้านเซลล์นั้น ทุกเซลล์ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วปล่อยออกซิเจนออกมา สรุปง่ายๆ คือ ‘แพลงตอน’ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่เป็นเสมือนป่าลอยน้ำ คือสิ่งที่ทำให้มหาสมุทรเปรียบเสมือน ‘ปอดสีฟ้าคราม’ ของโลก

โรแม็ง ทรูเบล่ (Romain Troublé) ผู้อำนวยการบริหารของ Tara Ocean Foundation องค์กรเอกชน (NGO) กล่าวว่า “คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักว่าแพลงตอนมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตบนโลก ทั้งๆ ที่แพลงตอน คือระบบค้ำจุนชีวิตของพวกเรา” อย่างไรก็ตามแพลงตอนไวต่อความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมอย่างมาก และจะเจริญเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของแพลงตอน นั่นหมายถึงออกซิเจนก็จะน้อยลงไปด้วย

water lover

Water Lovers ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มหาสมุทร

Water Lovers เป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของท้องทะเล ที่ Biotherm เริ่มมาตั้งแต่ปี 2012 ที่มุ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์และปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ บุกเบิกเทคโนโลยีการรีไซเคิลใหม่ๆ และลด Environmental footprint ที่ส่งผลกระทบต่อน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผ่านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและองค์กรเอกชน อย่าง Mission Blue, Tara Ocean Foundation และ Surfrider Foundation Europe  

นอกจากนี้แคมเปญ Water Lovers ยังได้สนับสนุนการทำงานเพื่อปกป้องรักษาพื้นที่ทางน้ำซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการตีพิมพ์งานวิจัยที่มีหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับมหาสมุทร และให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการปกป้องรักษาท้องทะเล และยังมีการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน โดยการช่วยลดการใช้พลาสติกที่ทำมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil plastic) ผ่านโครงการ Water Lovers เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล

Coco Capitán

Biotherm × Coco Capitán ใช้ศิลปะในการเป็น กระบอกเสียงให้ท้องทะเล

ในปี 2021 นี้ Biotherm ใช้ศิลปะเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ในการรักษาท้องทะเล โดยได้จับมือกับ โคโค่ กาปิตัน (Coco Capitán) ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวสเปน ที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังมากมาย เช่น Gucci และ Samsung ผลงานของ Coco Capitán ขึ้นชื่อในเรื่องงานออกแบบและงานศิลปะที่ผสมผสานแนวทาง วิธีปฏิบัติ และสื่อแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ประโยคที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกต่อสังคม และทำให้ดีไซเนอร์สาวคนนี้กลายเป็นกระบอกเสียงดาวรุ่งของคน Gen Z

Biotherm × Coco Capitán  Coco Capitán ได้ใช้ความถนัดทางศิลปะของเธอถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์อันเป็นซิกเนเจอร์ของ Biotherm อย่าง Life PlanktonTM Elixir, Lait Corporel L’Original และ Aquapower Gel ซึ่งเป็นผลงาน ศิลปะเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลหรือ ปอดสีฟ้าคราม ของโลก และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมลพิษขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับการดำรงชีวิตของแพลงตอนในทะเล

Coco Capitán

เธอกล่าวว่า “ฉันต้องการให้ค่านิยมของฉันแสดงออกมาในงานศิลปะที่ฉันสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถออกไปปกป้องมหาสมุทรได้ด้วยตัวเอง แต่ฉันรู้ดีว่าฉันสามารถมีส่วนช่วยได้ด้วยการเป็นปากเป็นเสียงในฐานะศิลปินคนหนึ่ง ฉันสามารถช่วยทำให้คนตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด