Spring News

UNLOCK THE POWER OF GIRLS โครงการสนับสนุน UNICEF จาก Clé de Peau Beauté

09 มิ.ย. 2564 เวลา 10:12 น. 6

ปัจจุบันมีเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่นประมาณ 600 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษาและโอกาสในการเสริมสร้างทักษะ UNLOCK THE POWER OF GIRLS โครงการเพื่อ UNICEF ที่ Clé de Peau Beauté สนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กหญิง

Clé de Peau Beauté

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ STEM education คือการสร้างโอกาสให้เด็กหญิงด้อยโอกาสทั่วโลกได้มีช่องทางเข้าสู่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science: S), เทคโนโลยี (Technology: T), กระบวนการทางวิศวกรรม (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) สำหรับนำไปใช้เชื่อมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งการกีดกันโอกาสทางการศึกษานี้กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งเมื่อกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการงานอาชีพทั่วโลกนั้น มีการใช้ดิจิทัลเป็นส่วนประกอบและถ้าหากปราศจากการเพิ่มความรู้ ความชำนาญในการใช้งานดิจิทัล นั่นก็เท่ากับว่า เด็กหญิงแรกรุ่นจำนวนมากเหล่านั้นย่อมมีโอกาสน้อยลงที่จะได้รับการจ้างงาน เพราะต้องเผชิญกับอุปสรรคบั่นทอนคุณสมบัติหรือเกณฑ์ความเหมาะสมต่อการแข่งขันในตลาดงานศตวรรษที่ 21 เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

มิสคาร์ลา แฮ็ดแด็ด มาร์ดินิ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทุนและความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน (Private Fundraising and Partnerships) ขององค์การยูนิเซฟ ได้กล่าวว่า “เด็กหญิงทุกคนสมควรได้รับสิทธิที่จะเติบโตขึ้นในโลกแห่งโอกาสและได้ใช้ชีวิตที่เติมเต็ม ทว่ากลับมีเด็กหญิงหลายล้านคนทั่วโลกถูกตัดโอกาสเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นโอกาสได้เข้าโรงเรียนหรือได้รับหนทางการศึกษาจากแหล่งความเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการตัดโอกาสที่พวกเธอจะได้รับความทัดเทียม เสมอภาคทางสังคม”

องค์การยูนิเซฟ

องค์การยูนิเซฟ

นอกจากนี้วิกฤตโรคระบาดที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ ได้กลายเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่บั่นทอนโอกาสการดำเนินชีวิตและการศึกษา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนสำหรับการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไว้เป็นส่วนสำคัญของทั้งภาคการศึกษาและภาคการงานอาชีพ ขณะที่โลกกำลังจัดระบบการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ขึ้นใหม่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องพึ่งพาสื่อดิจิตัล

UNLOCK THE POWER OF GIRLS UNLOCK THE POWER OF GIRLS

การร่วมมือกันระหว่าง Clé de Peau Beauté กับ UNICEF ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาแบบแผนรากฐานสำหรับใช้เสริมสร้างทักษะความชำนาญให้แก่เด็กผู้หญิงและผู้หญิงวัยก่อนทำงานในประเทศกำลังพัฒนาให้รองรับกับวิกฤตปัจจุบัน UNLOCK THE POWER OF GIRLS โครงการช่วยเหลือเพื่อองค์กรยูนิเซฟ ที่ Clé de Peau Beauté  ได้การระดมเงินทุนจากยอดจำหน่าย The Serum ผลิตภัณฑ์อันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การยูนิเซฟในภาคส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กหลายประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น บังกลาเทศ คีร์กีซสถานและไนเจอร์ ให้ได้รับการศึกษา พัฒนาความสามารถ มีสิทธิมีเสียงทัดเทียมในสังคม และ Clé de Peau Beauté  Thailand Brand Influencer อย่าง โดนัส – มนัสนันท์ จำนงอาษา ร่วมเป็น 1 ใน 7 อินฟลูเอนเซอร์ของแคมเปญ UNLOCK THE POWER OF GIRLS โครงการช่วยเหลือเพื่อองค์กรยูนิเซฟ เพื่อโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนนี้ด้วย และในปีนี้ทางแบรนด์จะบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดจำหน่าย Le Serum ทั่วโลก ผ่านทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 สำหรับประเทศไทยจะหักจากยอดร้านค้าและเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง ช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

UNLOCK THE POWER OF GIRLS

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด