svasdssvasds

บุคคลข้ามเพศ ต้องทำหรือต้องหยุดอะไรมั้ย ก่อนไปรับวัคซีนโควิด

บุคคลข้ามเพศ ต้องทำหรือต้องหยุดอะไรมั้ย ก่อนไปรับวัคซีนโควิด

ถ้าดูจากปัจจุบัน ยังไม่มีปรากฏความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการรับวัคซีนโควิดในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ แต่เนื่องจากมีความวิตกกังวลกันมาก SPRiNG จึงนำข้อมูลจาก คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาฝากกันในช่วง Pride Month

โดยทั่วไป บุคคลข้ามเพศที่มีสุขภาพแข็งแรงดีและใช้ฮอร์โมนข้ามเพศอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ควรให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังมีข้อสงสัยบางเรื่อง

ไขข้อข้องใจเรื่องวัคซีนให้บุคคลข้ามเพศ (Transgender)

  • ต้องหยุดใช้ฮอร์โมนข้ามเพศก่อนไปรับวัคซีนมั้ย?

ไม่มีข้อแนะนำให้หยุดใช้ฮอร์โมนข้ามเพศก่อนการรับวัคซีนโควิด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงปฏิกิริยาของวัคซีนกับฮอร์โมนข้ามเพศ

  • ทำไงล่ะทีนี้ ถ้ามีความเสี่ยงจำเพาะ เช่น โรคมะเร็ง โรคเกล็ดเลือดต่ำ โรคที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับวัคซีน

บุคคลข้ามเพศ วัคซีนโควิด

  • ทำยังไงถ้าไม่อยากกังวลเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน?

ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพของบุคคลข้ามเพศว่า ควรเลือกใช้ฮอร์โมนชนิดใดที่ส่งผลต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันน้อยที่สุด

  • ใช้ยาต้านไวรัส HIV อยู่ รับวัคซีนโควิดได้หรือเปล่า?

ในกรณีที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี หรือได้รับยาสำหรับการป้องกันก่อนหรือหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (ART,PrEP หรือ PEP) ยังไม่พบข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยากับวัคซีน จึงแนะนำให้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

หลังจากรับวัคซีนแล้ว เกิดอาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์

หากบุคคลข้ามเพศที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีอาการข้างเคียง เช่น หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก ขาบวม ปวดท้องรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องรีบไปพบแพทย์

ที่มา : รศ. นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (12 มิถุนายน 2564)  

related