Spring News

ไขข้อข้องใจ ชุดตรวจโควิด 19 Rapid Antigen Test สามารถนำเข้าเองได้หรือไม่

15 ก.ค. 2564 เวลา 9:31 น. 479

ไขข้องข้องใจ สำหรับผู้ที่กำลังตามหา ชุดตรวจโควิด 19 Rapid Antigen Test และสงสัยว่าสามารถนำเข้าประเทศไทยด้วยตนเองได้หรือไม่ ด้วยคำตอบจาก สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 9,186 ราย โดยจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ 79 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึง 372,215 ราย ซึ่งในวันนี้มียอดผู้เสียชีวิต 98 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทะลุ 3,032 ราย และหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 5,543 ราย หายป่วยสะสม 238,701 ราย

ไขข้อข้องใจ ชุดตรวจโควิด 19 Rapid Antigen Test สามารถนำเข้าเองได้หรือไม่

 

หลังจากที่มีมติอนุมัติให้ประชาชนหาซื้อชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test มาใช้ตรวจด้วยตัวเองได้ ความต้องการในชุดตรวจมากขึ้นทันตาเห็น แต่แล้วก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่า การนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศด้วยตนเอง สามารถทำได้หรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (15 ก.ค. 64) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ : Office of Customs Affairs ได้ให้คำตอบแล้วว่า ห้ามคนไทยในต่างแดนซื้อชุดตรวจโควิด Rapid Test หรือ Rapid Antigen Test จากต่างประเทศส่งกลับไทยด้วยตนเอง เพราะผู้ที่สามารถนำเข้าชุดตรวจได้นั้น 

  • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต
  • ต้องได้รับการรับรองจาก อย. เท่านั้น
  • ต้องส่งและจัดเก็บตามอุณหภูมิที่ระบุข้างกล่อง

ซึ่งเงื่อนไขการขนส่งและจัดเก็บนั้นเฉลี่ยที่ 2-30 องศาเซลเซียส อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ และเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บและการขนส่ง ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ชุดตรวจเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถแสดงผลได้แม่นยำเท่าที่ควร

 

ไขข้อข้องใจ ชุดตรวจโควิด 19 Rapid Antigen Test สามารถนำเข้าเองได้หรือไม่

โดยระบุชัดเจนว่า ถ้าต้องการนำเข้าส่วนบุคคลไม่สามารถทำได้ เว้นแต่ต้องการนำเข้าเพื่อการบริจาค แต่ต้องทำตามเงื่อนไขและประกาศของ 2 หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร และ กระทรวงสาธารณสุข ในเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์

หากต้องการส่งหรือสั่งชุดตรวจโควิด Rapid Test หรือ Rapid Antigen Test จากต่างประเทศไปยังประเทศไทยด้วยตัวเอง ศุลกากรจะไม่สามารถตรวจปล่อยสินค้าเพื่อส่งมอบได้ในขณะนี้ แนะนำให้ชะลอการสั่งซื้อเป็นการชั่วคราว และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าเพื่อการบริจาคต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้นำเข้าและรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจาก อย.
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8612

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ของภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (นำเข้าเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศล)
https://bit.ly/3e97tcY

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 ( 8 ) แห่งพระราชบัญญติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
https://bit.ly/2UKOuyp

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/155/T_0019.PDF

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด