svasdssvasds

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ตำรับยาแรกของไทย คิดค้นเพื่อคนที่กลืนยายาก

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ตำรับยาแรกของไทย คิดค้นเพื่อคนที่กลืนยายาก

อีกขั้นของการพัฒนายา โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด พัฒนาและคิดค้นสูตร ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ โดยจะผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation) และแจกจ่ายให้ใช้ก่อนสัปดาห์ละ 100 ราย

ปกติแล้ว การบริโภคยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อต้านไวรัสที่รับรู้กันนั้นเป็นยาชนิดเม็ด แต่เนื่องจากเด็กและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ด จึงนำมาสู่การค้นคว้าวิจัยและผลิต ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ จนประสบความสำเร็จ ภายใต้การดำเนินงานและขับเคลื่อนของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ตำรับแรกของประเทศ

เป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก (3 ส.ค. 64) เกี่ยวกับการความก้าวหน้าและผลิตยาอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อต้านไวรัสได้สำเร็จ

นพ.นิธิ ปกติตัวยาฟาวิพิราเวียร์ใช้สำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่ แต่มีรายงานเบื้องต้นว่า ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้ยาในระยะเริ่มต้นมีอาการ การร่วมพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมให้รับประทานง่าย ปราศจากน้ำตาล สำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation) โดยเฉพาะ

3 ความร่วมมือเพื่อการผลิตตำรับยาน้ำเชื่อม

ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถผลิตยาเพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ กอปรกับพบการติดเชื้อในเด็กเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความร่วมมือพัฒนายาระหว่าง

 • งานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับยาน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาลฟาวิพิราเวียร์ มีการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันคุณภาพตลอดช่วงอายุการใช้งาน

การพัฒนาตำรับยาดังกล่าวนี้ ยังสนองพระนโยบายศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ในการเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วอีกด้วย

คุณลักษณะและวิธีใช้ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์

ในด้านคุณลักษณะและวิธีใช้ยาน้ำเชื่อมต้านเชื้อไวรัสที่ผลิตโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีดังนี้

 • เป็นยาน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาล
 • เป็นยาน้ำใส สีส้ม รสราสเบอรี่
 • จัดทำขึ้น 2 ขนาด คือขนาด 800 มิลลิกรัมใน 60 มิลลิลิตร และขนาด 1,800 มิลลิกรัมใน 135 มิลลิลิตร
 • ให้รับประทานยาขณะท้องว่าง วันละ 2 ครั้ง ห่างกันทุก 12 ชั่วโมง

ขนาดและวิธีการใช้ยาในเด็ก

 • วันแรก รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
 • วันต่อมา ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ตำรับยาแรกของไทย คิดค้นเพื่อคนที่กลืนยายาก

ขนาดและวิธีการใช้ยาในผู้ใหญ่

 • วันแรกรับประทานขนาด 1,800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
 • วันต่อมารับประทานขนาด 800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กก./ตรม.

 • วันแรกให้รับประทานขนาด 2,400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
 • วันต่อมา ขนาด 1,000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

สำหรับแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้ยานี้ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีผลตรวจ RT- PCR ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 หรือตามแพทย์เห็นสมควรจากประวัติการสัมผัสและผลตรวจ Antigen Rapid Test เป็นบวก

ขอรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ได้ไหม?

ได้ แต่ต้องดำเนินการตามแนวทางขอรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ตำรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดังนี้

ในกรณีที่แพทย์ประสงค์ใช้ในผู้ติดเชื้อโควิด 19

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงวัยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ให้อาหารทางสายที่มีผลการตรวจ RT-PCR ยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 ที่อยู่ในระบบการดูแลของโรงพยาบาลหรือเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีแพทย์ติดตามหรือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่แพทย์เห็นสมควรจากประวัติสัมผัสและผลตรวจ Rapid Antigen Test เป็นบวก ทางโรงพยาบาลหรือแพทย์สามารถส่งข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อขอรับยาได้ทางเว็บไซต์ favipiravir.cra.ac.th หรือโทรแจ้ง 06 4586 2470 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อควรรู้ : ยานี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น โดยในระยะแรก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สามารถผลิตยาน้ำเชื่อมได้ไม่เกิน 100 รายต่อสัปดาห์ ส่วนการติดต่อขอรับยา ทำได้ตั้งแต่วันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ในตอนท้าย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ระบุว่า การผลิตยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์เพื่อแจกจ่ายนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยลดอาการป่วยรุนแรงของโรคติดเชื้อโควิด 19

ดังนั้น หากมีผู้ประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพื่อต้านภัยโควิดกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491-0

ที่มา : เฟซบุ๊ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ (3 ส.ค. 64)

related