svasdssvasds

ต้องรู้ทัน โฆษณาเกินจริง อาจไม่ปลอดภัย ในยุคโควิด-19

ต้องรู้ทัน โฆษณาเกินจริง อาจไม่ปลอดภัย ในยุคโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรามักได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นตัวเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพิ่มมากขึ้น จนไม่รู้ว่าควรจะเลือกใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไร

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.)  กล่าวว่า สสส.ทำหน้าที่จุดประกาย สาน เสริม กระตุ้นพลัง เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพในการจัดการการบริโภค  การเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างเท่าทัน ผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 พบว่า การบริโภคสินค้าออนไลน์ ในส่วนของการซื้อเพิ่มขึ้น 40% จากปี 2561  ดังนั้น เราจะทำอย่างไรที่จะรู้เท่าทันข้อมูลที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ

ต้องรู้ทัน โฆษณาเกินจริง อาจไม่ปลอดภัย ในยุคโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Fake News : อย่าแชร์!!! ใบมะขามคั้นใส่เหล้าขาว สูตรรักษาโควิดจากโลกออนไลน์

ข่าวปลอม 6 ชนิดยา ที่ต้องเตรียมไว้รักษาโควิด 19 กรณีขอ Home-Isolation

ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO-U1 รักษาโรคโควิด เพิ่มภูมิต้านทาน

ด้านภญ. อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบ AI ตรวจจับคำพูดของผู้บริโภคที่มักเกิดในสื่อออนไลน์  จะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เห็น จำนวนหลายยี่ห้อ มีการโฆษณาซ้ำ ๆ จนให้เกิดความเชื่อว่าสามารถรักษาได้จริง และน่าเชื่อถือ การระมัดระวังจึงไม่เกิดขึ้น สามารถทำได้ ดังนี้ 

การรู้เท่าทันโฆษณา อาหาร ยา ช่วงโควิด -19 

1.ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตเป็นอะไร ถ้าได้รับอนุญาตเป็นอาหาร หรือเครื่องสำอาง จะไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค

2.ไม่กดไลก์ กดแชร์ ไม่กดติดตาม และช่วยกันกดรายงานปิด สุดท้ายแล้วระบบ Ai ของแพลตฟอร์มจะเรียนรู้ว่าโฆษณาเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปปรากฏ และจะเกิดการบล็อกได้ ต้องใช้พลังของภาคประชาชน จึงจะสามารถช่วยกันได้

3.ช่วยกันเผยแพร่และส่งต่อชุดความรู้ การสื่อสารเตือนภัย ข่าวปลอม ผลิตภัณฑ์หลอกลวง ให้กระจายถึงประชาชนในวงกว้าง

4.หากพบการโฆษณาดังกล่าว สามารถแจ้งทางสายด่วนผู้บริโภค 1556  

related