svasdssvasds

ย้อนดู "คำขวัญวันเด็ก 2565" ผ่านมาแล้ว 8 ปี ให้คำขวัญอะไรบ้าง

ย้อนดู "คำขวัญวันเด็ก 2565" ผ่านมาแล้ว 8 ปี ให้คำขวัญอะไรบ้าง

คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ปีนี้คืออะไร ชวนย้อนดูบรรดาคำขวัญวันเด็ก จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่มานานจนให้คำขวัญวันเด็กเป็นครั้งที่ 8 ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่ พร้อมเปิดเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องมี "วันเด็กแห่งชาติ"

วันเด็กแห่งชาติ ที่กำหนดให้ตรงกับทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นได้เพราะข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ โดยมีความเห็นพร้อมเหตุผลว่า "ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กๆให้มากขึ้น"

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ซึ่งจุดประสงค์ของ วันเด็กแห่งชาติ นั้นมีเพื่อให้เด็กๆ ทั่วประเทศไทย ที่อยู่ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษา ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ และรวมไปถึงความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

 

กิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ของประเทศไทยนั้นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2496 ที่เป็นการกำหนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ต่อมาในปี 2507 เกิดเหตุที่ทำให้จัดงานไม่ทัน เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นวันราชการ พ่อแม่และผู้ปกครองจึงไม่สะดวกในการพาเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ จึงมีมติเปลี่ยนวันจัดงานจากวันที่ 3 ตุลาคม ไปเป็นวันเสาร์แรกของเดือนมกราคม และเริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ.2508 

คำขวัญวันเด็ก 2565 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2565 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ

 

คำขวัญวันเด็ก 2565 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

ย้อนดู "คำขวัญวันเด็ก 2565" ผ่านมาแล้ว 8 ปี

ย้อนดูคำขวัญวันเด็กจากลุงตู่ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

เพื่อเป็นธรรมเนียมที่ถูกสืบต่อกันมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงต้องมอบคำขวัญวันเด็ก ในทุกๆ ปี และที่ผ่านมาก็ได้ให้คำขวัญเพื่อเป็นข้อเตือนใจเช่นกัน ซึ่งคำขวัญของแต่ละปีที่ผ่านมามีดังนี้

 

โดยปีล่าสุด 2564 คือ "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

ปี 2563 : ″เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

ปี 2562 : “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ปี 2561 : “รู้คิด รู้เท่าทั้น สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ปี 2560 : “เด็กไทย ใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง”

ปี 2559 : “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต”

ปี 2558 : “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

 

นอกจากประเทศไทยแล้ว หลายๆ ประเทศก็ให้ความสนใจจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ซึ่งมีจุดประสงค์ที่คล้ายกัน แตกต่างกันที่วันเวลาและรูปแบบงานจัดตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ