svasdssvasds

เมื่อคนใกล้ตัวขาดการติดต่อ ขั้นตอนตามหาคนหายเบื้องต้นที่ควรรู้

เมื่อคนใกล้ตัวขาดการติดต่อ ขั้นตอนตามหาคนหายเบื้องต้นที่ควรรู้

จากข่าวนายแบบหนุ่มหายตัวไปและพบเป็นศพในแม่น้ำเจ้าพระยา แม้ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจได้ แต่การรู้ขั้นตอนและวิธีเตรียมตัวเบื้องต้นเมื่อมีเหตุคนหายไว้ก่อน ก็อาจจะช่วยทำให้ติดตามตัวผู้หายตัวไปกลับมาได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

โดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการแจ้งความและติดตามมีดังนี้

ขั้นตอนเตรียมตัวเมื่อมีคนหาย

ก่อนแจ้งความ

 • ยืนยันตรวจสอบให้แน่ใจกับครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนสนิท
 • ตรวจเช็คว่าผู้ที่หายไปนำทรัพย์สินหรือของสำคัญอะไรติดตัวไปบ้าง เพื่อติดตามตัวหรือเป็นหลักฐาน
 • ลำดับเหตุการณ์จากคนใกล้ตัวที่เจอกับผู้ที่หายไป เพื่อนำไปให้การกับเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง

 

แจ้งความที่ไหน

 • สถานีที่พบผู้หายตัวไปครั้งสุดท้าย
 • สถานีภูมิลำเนาเดิมของผู้หายตัวหรือของครอบครัว
 • หรือสถานีที่คิดว่าผู้หายตัวไปจะอยู่ในท้องที่นั้นๆ

เอกสารที่ต้องใช้แจ้งความ

-ผู้แจ้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรราชการหรือหนังสือเดินทาง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 

-ผู้สูญหาย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ภาพถ่ายที่มองเห็นชัดเจน
 • ใบสำคัญทางราชการอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ในกรณีที่ตำรวจไม่รับแจ้งความ ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองหายออกจากบ้านไป สามารถแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที ไม่ต้องรอให้ครบ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความมีหน้าที่จะต้องให้สำเนาบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานกับผู้แจ้งด้วยทุกครั้ง ผู้แจ้งความจึงมีสิทธิในการเรียกรับสำเนาบันทึกการแจ้งความด้วยทุกครั้ง

 

เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ว่า เมื่อ 5-6 ปีจะได้รับแจ้งเหตุเด็กหายออกจากบ้านมากกว่า แต่ในปัจจุบันเด็กเกิดน้อยลง แนวโน้มแต่ละประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุกันมากขึ้นจึงมีการแจ้งเหตุผู้สูงอายุที่โรคประจำตัว หรือ โรคทางจิตเวช หายออกจากบ้านมากขึ้นแทน ซึ่งเปลี่ยนไปตามลักษณะสังคม

 

ศูนย์ประชาบดีรับแจ้งคนหาย สายด่วน 1300

ศูนย์ข้อมูลคนหาย : มูลนิธิกระจกเงา 095 631 1914

ที่มาข้อมูล นักสืบแห่งประเทศไทย มูลนิธิกระจกเงา

related