svasdssvasds

ภูเขาไฟแห่งความโกรธ (The Anger Volcano) จัดการด้วยวิธีระบายอารมณ์ก่อนปะทุ

ภูเขาไฟแห่งความโกรธ (The Anger Volcano) จัดการด้วยวิธีระบายอารมณ์ก่อนปะทุ

ภูเขาไฟระเบิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถป้องกันได้ แมกมาร้อนที่สะสมอยู่ใต้ดินปะทุออกมาเป็นลาวาไหลออกไปทุกทิศทุกทาง สร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน และมีผลกระทบอื่นๆ ตามมา ดับภูเขาไฟแห่งความโกรธนั้นด้วยวิธีระบายอารมณ์ก่อนเกินการควบคุม

เช่นเดียวกับการ ระเบิดทางอารมณ์ ของมนุษย์ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก ก็มี ทุกข์ เศร้า เหงา รัก โกรธ เกลียด กันได้เป็นเรื่องปกติ แต่ที่สำคัญคือการ เท่าทันอารมณ์ ของตัวเองอยู่เสมอ โดยผู้เขียนได้รวบรวมวิธีจัดการ ภูเขาไฟแห่งความโกรธ นี้มาจากบทความของ Dr. Preetika Chandna-Time of India และ เพจวิถีแห่งความรู้แจ้ง ที่ได้อธิบายและแนะนำไว้ ดังนี้

  ภาพที่แสดงอารมณ์โกรธโดยมีที่มาจากความรู้สึกอื่นเบื้องลึก

  • ความโกรธ เป็นเหมือนลาวาที่ปะทุออกมาจากอารมณ์มวลรวมในจิตใต้สำนึกที่เราต้องค้นหาให้เจอว่าสาเหตุที่เราโกรธเคืองนี้อยู่ตอนนี้มาจากอะไร ความรู้สึกอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ ซึ่งเบื้องหลังนั่นอาจมีที่มาจาก ความกลัว ความริษยา ความเจ็บปวด ความอับอาย ความไม่มั่นคง หรืออื่นๆ ที่ก่อตัวขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
  • ความโกรธ ไม่ได้เป็นอารมณ์เชิงบวบหรือลบ แต่เป็นความขุ่นข้องหมองใจ ทำให้ไม่สบายใจ และ แสดงออกมาทางร่างกายได้ด้วยเช่น หน้าแดง หายใจเร็ว มือสั่น
  • ความโกรธเพียงชั่วครู่ แต่อาจทำให้เราแสดงพฤติกรรมรุนแรงออกมาไม่รู้ตัว เช่น การด่าทอ การทำลายข้าวของ ซึ่งมีผลระยะยาว ตามมาอย่างที่ไม่คาดเห็น
  • ความโกรธสามารถระงับได้ ด้วย การควบคุมและตามอารมณ์ตัวเอง ให้ทัน ไม่ให้เกิดการสะสมจนกลายเป็น ระเบิดเวลา และหาวิธีการตอบสนองต่อความโกรธของตัวเอง ด้วยวิธีต่างๆ เช่น เดินออกไปสงบสติ พักกินน้ำ พักสูดหายใจ
  • ความโกรธและความสุขมีผลสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อเราโกรธความสุข จะลดลง แต่เมื่อวันไหนเราไม่มีเรื่องใดทำให้โกรธเราจะมีความสุข สบายใจ สบายกาย เป็นวันที่ดี
     

ประโยชน์ของการเข้าใจภูเขาไฟแห่งความโกรธนี้ในหนังสือ The Anger Volcano - A Book about Anger for Kids  ใช้ปรับมาสอนให้กับเด็กเล็กๆ เพื่อช่วยทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและหาวิธีการที่ช่วยระบาย เบาบางอารมณ์ที่เดือดพล่านอยู่ออกมาได้โดยไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน

หนังสือ The Anger Volcano - A Book about Anger for Kids

การแบ่งชั้นทางอารมณ์ในรูปแบบภูเขาไฟนี้จึงช่วยทำให้เด็กเห็นเป็นภาพรูปธรรมถึงการไต่ขึ้นของอารมณ์ที่กำลังจะระเบิดและเกินการควบคุม การอธิบายนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจและตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่า "ตอนนี้ชั้นรู้สึกยังไง" และ ถ้าชั้นสะสมอารมณ์นี้ต่อไปจะเกิดการระเบิดและ ไม่สามารถควบคุมการกระทำ ได้ เหมือน ลาวา ที่พุ่งออกมาทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า


การจับเข่าคุยกัน ระหว่างผู้ปกครอง คุณครู กับเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง การควบคุมอารมณ์ตัวเอง จะช่วยให้พวกเขาระงับและ จัดการกับสถานการณ์ ที่เข้ามาในอนาคตได้ดีขึ้น เพียงเพราะได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ มาแล้วจากทฤษฎีภูเขาไฟนี้นี่เอง

ภาพการสอนอารมณ์โกรธให้เด็กจากเพจ Books_Babies_Stilettos

ที่มา 
Dr. Preetika Chandna-Time of India The Anger Volcano - A Book about Anger for Kids เพจวิถีแห่งความรู้แจ้ง

related