svasdssvasds

สำรวจตัวตน ด้วยการหาข้อเสียของตัวเอง กับแบบทดสอบคนเจ้าปัญหา

สำรวจตัวตน ด้วยการหาข้อเสียของตัวเอง กับแบบทดสอบคนเจ้าปัญหา

การทำความรู้จักตัวเอง เป็นเรื่องที่ดี เพราะ หลายคนเลือกที่จะมองแต่ข้อดี จนลืมมองดูข้อเสียของตัวเอง การที่เราได้ลองทบทวนตัวเองรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นิสัย พฤติกรรม หรือ แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมีผลกระทบกับเรา ไม่มากก็น้อย จึงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย

เราสามารถหาข้อเสียของตัวเองได้ด้วย แบบทดสอบคนเจ้าปัญหา ซึ่งเป็นแบบทดสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา และ การวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผ่านการเก็บข้อมูลเราด้วยสถิติ และประมวลออกมาเป็นเปอร์เซนต์ข้อเสียที่เรามีอยู่

 

ข่าวที่น่าสนใจ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบคนเจ้าปัญหานี้ส่งตรงถึงมือคุณโดยที่คุณไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนใดๆ และให้คุณได้รับคะแนนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ใจแข็ง รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น ก้าวร้าว หวาดระแวง ชอบชักจูง ชอบครอบงำ หรือชอบเสี่ยง

 2. ใช้หลักทางการแพทย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานของดุษฎีบัณฑิต ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งมอบภาพที่ชัดเจนทางการแพทย์ของคุณลักษณะปัจจุบันของผู้ตอบคำถาม เพื่อระบุเกี่ยวกับแอนตาโกนิซึมและใช้เป็นตัววัดผลตามมาตรฐาน

3. ใช้การควบคุมทางสถิติ แบบทดสอบนี้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและการวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์นิสัยเสียจะถูกแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

 

ใจแข็ง เป็นลักษณะของการขาดความเห็นอกเห็นใจหรือเป็นห่วงคนอื่น คนที่ใจแข็งมาก ๆ มักจะเป็นคนที่ขาดทัศนคติที่ดีทางสังคม และเคยมีประสบการณ์จากการโดนปฏิบัติแบบไม่สุภาพจากคนอื่นมาก่อน ทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเวลาอยู่ด้วย

 

เหนือกว่าคนอื่น เป็นลักษณะของการให้ความสำคัญกับตัวเองโดยคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่น คนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นมักจะชอบคุยโอ้อวดถึงความสามารถและการประสบความสำเร็จของพวกเขา ในขณะที่มองข้ามคนอื่นไป พวกเขามักจะวางตัวอยู่เหนือกว่าและคิดว่าตัวเองมีสิทธิเหนือกว่าคนอื่น

 

ก้าวร้าว เป็นลักษณะนิสัยทางพฤติกรรมที่ไม่สุภาพและไม่เป็นมิตรต่อผู้อื่น ความก้าวร้าวจะยิ่งสร้างความเจ็บปวดสำหรับคนอื่นเข้าไปอีก หากคนๆ นั้นทั้งก้าวร้าวและยังไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอีก คนที่มีนิสัยก้าวร้าวอาจจะเป็นคนที่ชอบข่มขู่คนอื่นและเป็นคนที่ไม่สนใจผลจากการกระทำของตัวเอง

 

หวาดระแวง เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ซ่อนเร้นความไม่ไว้วางใจแบบไร้เหตุผลที่มีต่อคนอื่นเอาไว้ คนที่หวาดระแวงมักจะเกิดคำถามแม้กระทั่งกับคนที่แสดงให้เห็นว่าซื่อสัตย์อย่างอุทิศตัวให้กับพวกเขา คนที่หวาดระแวงมักจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะเปิดใจให้คนอื่นเข้ามา และอาจเข้าใจไปเองว่าคนที่เข้ามาทำดีด้วยคือคนที่พยายามเข้ามาหลอกลวงพวกเขา

 

ชอบชักจูง คือความชอบในการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง คนที่ชอบชักจูงผู้อื่นมักจะโน้มน้าวผู้อื่นและใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อความปรารถนาหรือเป้าหมายของตนเอง โดยไม่คิดถึงสิทธิของผู้อื่นหรือความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเลย คนประเภทนี้มักจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหนื่อยและไม่พอใจ เนื่องจากพวกเขาแทบจะไม่ตอบแทนในสิ่งที่คนอื่นทำให้กับพวกเขาเลย

 

ชอบครอบงำ เป็นลักษณะนิสัยที่มองว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าและชอบพูดจาดูหมิ่นคนอื่น คนที่ชอบครอบงำมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้คนอื่นมองเห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำ และมักจะตอบโต้ด้วยการต่อสู้เวลาที่พวกเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ พวกเขาทำให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจด้วยการเข้าไปก้าวก่ายและพยายามที่จะควบคุมการตัดสินใจของคนที่อยู่รอบตัวพวกเขา

 

ชอบเสี่ยง คือลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อแลกกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น คนที่มีลักษณะเช่นนี้ต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าสามารถเอาชนะความน่าเบื่อได้ พวกเขามักที่จะรู้สึกยินดีเวลาที่สามารถทำให้คนอื่นต้องตกใจหรือแปลกใจในกิจกรรมผจญภัยและโลดโผนที่ตัวเองทำ คนที่ชอบเสี่ยงมักจะทำให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวพวกเขารู้สึกไม่สบายใจจากการกระทำของพวกเขาที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเขาเองและผู้อื่น

 

แบบทดสอบคนเจ้าปัญหา และควิซออนไลน์ เช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่แบบทดสอบแรกๆ และไม่สามารถทำการประเมินคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินผลด้านบุคลิกภาพหรือสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือมากที่สุดควรเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

สามารถหาข้อเสียของตัวเองได้ที่ https://www.idrlabs.com/th/difficult-person/test.php