“โรคมโน” พบได้บ่อยช่วงอายุ 16-22 ปี

“โรคมโน” ทางจิตแพทย์ เชื่อว่าเป็นปัญหาในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น จากการคิดเอาเอง แต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมา เพื่อหลอกคนอื่น และหลอกตัวเอง หรืออยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่แบ่งออกได้ 3 ประเภท

จิตแพทย์ ชี้ “การโกหก ไม่ใช่โรค” แต่เป็นพฤติกรรมการเอาตัวรอดในสังคม ที่ไม่ยั่งยืน

โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เหตุผลของคนโกหกมีหลายสาเหตุ ปัจจัย พร้อมฝากเตือนถึงผู้ที่มีพฤติกรรมการโกหก เป็นเรื่องที่ไม่จีรัง ย่อมส่งผลกระทบตามมาในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น