ซิโนทัยฯ ยันการสร้างรัฐสภาใหม่มีไม่ทุจริตแน่นอน พร้อมยอมรับรู้ตั้งแต่แรก ว่าการก่อสร้างต้องมีปัญหา

ญาติ​วีรชนพฤษภา​ 35​ จัดเวทีประชาชนตรวจสอบคอร์รัปชั่น เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตงบประมาณไอทีรัฐสภา​แห่ง​ใหม่ หลังเกิดข้อถกเถียงว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะมีการทุจริต

“ซิโนไทย” แจง ผังรัฐสภาใหม่ มีปัญหา! เหตุขยายตึกต้องเพิ่มที่จอดรถ

ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ยืนยัน ที่จอดรถรัฐสภาใหม่ ตาม TOR กำหนดไว้เพียง 2,000 คัน แต่แบบก่อสร้างได้เพิ่มพื้นที่อาคาร ทำให้ต้องมีที่จอดรถเพิ่มเป็น 3,973 คัน จึงได้แจ้งให้รัฐสภาทราบ เพื่อให้ของบประมาณสร้างอาคารจอดรถเพิ่ม