ตั้งเป้า 399 ล้าน! วิ่งระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รักษามะเร็ง

วันแรก! ในการวิ่งสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโรคมะเร็งวันแรก ที่ต้องใช้เงินจำนวนถึง 399 ล้านบาท แต่ทางโรงพยาบาลขาดงบประมาณจากรัฐ จึงจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อขอรับบริจาคจากประชาชนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดรอยต่อข้างเคียง