วันที่ 10 “ล้านเก้า” ยอดบริจาคทะลุ 4.5 ล้านบาท

เข้าสู่วันที่ 10 ของการวิ่งในโครงการล้านก้าว ของนายณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี หรือครูนัท อายุ 35 ปี ครูผู้สอนวิชาศิลปะ โรงเรียนโยธินบูรณะศึกษา