“ดอกศรีตรัง” บานสะพรั่งรับหน้าร้อน อวดนักท่องเที่ยว

ชวนยลโฉม “ดอกศรีตรัง” บานสะพรั่ง อวดสายตานักท่องเที่ยว รับหน้าร้อน โดดเด่นทั่วเมืองตรัง