คลังหนุนห้างเก็บค่าถุงพลาสติกลูกค้าใบละ 1-2 บาท [คลิป]

รัฐบาลเดินหน้าลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ ล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการจูงใจให้ห้าง-ร้าน เรียกเก็บเงินการขอใช้ถุงพลาสติกจากลูกค้าใบละ 1-2 บาท

4 น้ำตกดัง ลดภัยสิ่งแวดล้อม แจกถุงผ้าให้นักท่องเที่ยว

เรื่องของการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก หลายฝ่ายให้ความสำคัญและจริงจังในการลดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ ก็ได้จัดโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มีการแจกถุงผ้า กว่าร้อยใบ เพื่อให้ท่องเที่ยวได้ยืมคืน งดการนำพลาสติก โฟม เข้าพื้นที่อุทยาน