แต่งชุดดำ!! ต้าน ตัดงบอุดหนุน หอศิลปกรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่หอศิลปกรุงเทพฯ ศิลปิน และภาคประชาชน ร่วมแต่งชุดดำถือป้ายข้อความร่วมกันรักษาหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร