อุบัติเหตุเกิดจากความไม่พร้อมของคน ไม่ใช่รถ แล้วจะเอาอะไรมากำหนด

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ถามจะเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนดอีกเรื่องความปลอดภัยรถบัส !! เพราะที่ผ่านมามีการกำหนดมาตรการชัดเจนและผู้ประกอบการก็ปฏิบัติตามโดยตลอด ซึ่งสาเหตุทั้งหมดเกิดจากคน ไม่ใช่ตัวรถ