“บิ๊กตู่” ร่วมมือกับญี่ปุ่น หนุนเชื่อมโยงเสถียรภาพเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้นำญี่ปุ่น และผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม