นายกฯลาว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย หลังเขื่อนทรุดตัว

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวได้รายงานเผยแพร่ภาพนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาว ขณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมหลังเหตุเขื่อนทรุดตัว และรับทราบปัญหาของชาวบ้านที่เดือดร้อน

นายกฯลาวลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังเขื่อนแตก

สื่อของทางการลาวได้รายงานเผยแพร่ภาพนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาว ขณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมหลังเหตุเขื่อนทรุดตัว