“ชาวชุมพร” โวย! ถนนสร้างไม่เสร็จ ถูกนายทุนคัดค้าน

ชาวบ้านกว่า 500 คนจาก สองตำบลในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร บุกศาลากลาง ยื่นหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชุมพร-เกาะสอง ที่กรมป่าไม้ฯ ไม่ยอมให้เข้าดำเนินการ ทั้งที่งบก่อสร้างจาก ทางหลวงชนบทอนุมัติสร้างแล้ว