“เชียงราย” จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ลัดเลาะริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน”

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน” ภายใต้โครงการปิดตาเปิดใจ สัมผัสเชียงรายเมืองน่าเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง “โลว์ซีซั่น”