เลื่อนพิพากษา “ทนายประเวศ” คดีโพสต์ผิด ม.112 เป็น 27 มิ.ย.นี้

ศาลเลื่อนการอ่านคำพิพากษา ทนายประเวศ ประภานุกูล จำเลยในคดี “หมิ่นเบื้องสูง” เป็นวันที่ 27 มิถุนายน นี้ ในเวลา 09.00 น. เนื่องจากอยู่ระหว่างทำคำพิพากษายังไม่แล้วเสร็จ