สมชาย หัวหน้า !! เพื่อไทยเคาะชื่อแล้ว ปัดฝุ่น “เพื่อธรรม” สำรองหากยุบเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทยเลือก นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหน้าพรรคคนใหม่พร้อมฟื้น “พรรคเพื่อธรรม” เป็นพรรคสำรอง ป้องกันกรณีหากพรรคเพื่อไทยถูกยุบในอนาคต