รัฐบาวาเรียของเยอรมนีบังคับให้ติดไม้กางเขนบนอาคารรัฐบาล

แคว้นบาวาเรียของเยอรมนีได้มีคำสั่งให้อาคารรัฐบาลทุกแห่งในพื้นที่ต้องติดไม้กางเขนตรงทางเข้าอาคาร ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงบทบาทศาสนากับการเมืองในเยอรมนี