บินไทย แจง… เสนอ 2 ทางเลือกให้ผู้โดยสาร เหตุ “แอร์บัส A-380” ซ่อมบำรุง

การบินไทย แจงเหตุใช้เครื่องบินลำเล็ก แทนแอร์บัส รุ่น A-380 เพราะเข้าซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งเสนอ 2 ทางเลือก 1.โดยสายการบินอื่นที่มีที่นั่งว่าง 2.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นเที่ยวบินถัดไปของการบินไทย ที่เร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้น