บิ๊กปปง.แจงไม่ใช่บุคคลเรียกรับเงิน 2ล้าน แจงคนแอบอ้างซี3

ผู้อำนวยการกองคดี ปปง. ยืนยันไม่ใช่บุคคลที่เรียกรับเงินจากนักธุรกิจรถเช่าจำนวน 2 ล้านบาท พร้อมเผยบุคคลที่แอบอ้างเป็นข้าราชการ ระดับ ซี 3