2475 ปฏิวัติครั้งแรก (ครั้งเดียวในไทย)

ย้อนประวัติ ปฏิวัติสยาม จากระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เข้าสู่เส้นทางการเมืองที่ชิงไหวชิงพริบ มาอย่างยาวนาน