ราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมประกวดชิงความเป็นเลิศ ในกลุ่มผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ กิจกรรมประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ ในรอบชิงชนะเลิศ ด้าน การร้องเพลงลูกทุ่ง, การวาดรูปสีน้ำ , การวาดรูปลายเส้น และการเขียนเรียงความ