เตือนจ้า!! ครูผ่านมาตรฐาน 9 วิชาชีพ ยื่นขอ “ใบอนุญาตเป็นครู” ได้แล้วถึง 3ต.ค.นี้

ตามที่คุรุสภาเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยการโอน การทดสอบ การฝึกอบรม “มาตรฐานวิชาชีพครู” 9 มาตรฐาน สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู