นักวิชาการ ชี้ไม่ประกาศราคาน้ำมันล่วงหน้ามีผลดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มองว่า การที่ผู้ค้าไม่ประกาศราคาขายปลีกน้ำมันล่วงหน้า จะช่วยให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันมากขึ้น และอาจเห็นราคาน้ำมันที่แตกต่างกันชัดเจน