วอนช่วยด่วน! เด็กหญิงปานดำทั้งตัว ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ยายขอความช่วยเหลือหลังหลานสาวเป็นปานดำทั้งตัวและป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง