“องค์กรคนรักสัตว์” ชี้ กฎหมายมักเล่นงานคนดี

องค์กรคนรักสัตว์ ระบุเสียใจกรณีป้าเลี้ยงลิง อยากให้เจ้าหน้าที่ดูที่เจตนา เพราะบ่อยครั้งกฎหมายมักเล่นงานคนดี