ผอ.การศึกษาสุราษฎร์ สั่งคุมเข้มจัดซื้ออาหารกลางวันเด็ก

ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตที่ 2 เน้นย้ำโรงเรียนในสังกัดให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างค่าอาหารกลางวันเด็กอย่างโปร่งใส