ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนแรงงานต่างชาติ หลังเผชิญภาวะขาดแรงงาน

รัฐบาลญี่ปุ่นอาจผ่อนปรนมาตรการตรวจคนข้าเมือง หลังญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมาตรการผ่อนปรนนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังที่จะดึงดูดแรงงานต่างชาติ เข้าสู่ภาคการผลิตและบริการในประเทศ