ม.ศิลปากร จัดเเสดงภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ 89 ภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงผลงานภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ จำนวน 89 ภาพ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่อง