ร้องเจ้าอาวาสวัดดังจันทบุรี บังคับแม่ชีมีสัมพันธ์ลึกชึ้ง แจ้งความแล้วไร้ตำรวจเหลียวแล

พระวินยาธิการ ร้อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสอบพฤติกรรม เจ้าอาวาสวัดดัง จังหวัดจันทบุรี เข้าข่ายผิดพระธรรมวินันหรือไม่ กรณีมีแม่ชีเข้าร้องทุกข์ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาส