นายกฯ น้อมนำพระราชดำริ “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

นายกฯ เชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปใช้ดำเนินชีวิตมุ่งสร้างสังคมสามัคคี มีความสุขอย่างยั่งยืน