“บิ๊กอู๋” รับลูก แก้ไขปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

ประธานสมาคมการประมงแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เพื่อนำเสนอประเด็นข้อขัดข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 42,000 คน