พะจุณห์ โต้ เช็คกรุงไทยเรื่องเก่าเล่าใหม่ มูลนิธิรัฐบุรุษ ยัน ไม่มีการใช้ส่วนตัว

พล.ร.อ.พะจุณห์ ออกโรงโต้ กรณีเช็คกรุงไทย เรื่องเก่า ยันมีการเมืองเอี่ยว ด้าน หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ ยืนยัน เงินเข้ามูลนิธิ ไม่มีการใช้จ่ายส่วนตัว