สั่งสำนักพุทธฯ คุมเข้มงบฯอุดหนุนพุทธศาสนา

รัฐมตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุมเข้มงบประมาณอุดหนุนพระพุทธศาสนาและเพิ่มประสิทธิการทำงานของพุทธศาสนาจังหวัด